Leasing

img

Leasing

Alternatywą dla kredytu jest leasing – sposób finansowania mający znamiona zarówno pożyczki jak i wynajmu. Nabyte w leasingu pojazdy, urządzenia czy specjalistyczne maszyny, użyczane są leasingobiorcy w określonym czasie, w zamian za spłacanie rat leasingowych. Po uiszczeniu ostatniej raty, leasingobiorca ma możliwość wykupienia sprzętu na własność.

Dostępny jest dla firm już od pierwszego dnia ich działalności. W leasing można wziąć głównie środki transportu oraz popularne urządzenia.

LEASING NA START DZIAŁALNOŚCI

Dostępny jest dla firm już od pierwszego dnia ich działalności. W leasing można wziąć głównie środki transportu oraz popularne urządzenia.

LEASING OPERACYJNY

W przypadku leasingu operacyjnego, amortyzacja środka trwałego pozostaje po stronie leasingodawcy, natomiast raty można w całości potraktować jako koszt uzyskania przychodu. Jeśli wybierzemy tę formę finansowania, musimy mieć na uwadze, iż VAT płacić będziemy z każdą ratą. Umowę leasingową na pojazdy zawiera się na minimum dwa lata. Czas trwania umowy jest dłuższy, gdy bierzemy w leasing maszyny czy urządzenia. Ta forma leasingu jest wybierana przez klientów najczęściej.

LEASING FINANSOWY

W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, to leasingobiorca dokonuje amortyzacji środka trwałego. Z kolei kosztem uzyskania przychodu może być tylko część odsetkowa raty leasingowej. Część kapitałowa raty rozliczana jest w ramach amortyzacji. Podatek VAT od rat płatny jest z góry za cały czas trwania leasingu. Dzięki „przerzuceniu” kosztów amortyzacji na leasingobiorcę, okres, na który podpisujemy umowę na zakup maszyn czy urządzeń, może być krótszy niż w przypadku leasingu operacyjnego.

LEASING ZWROTNY

Proces w którym część majątku trwałego firmy zostaje odsprzedana leasingodawcy. Wykupione środki trwałe zostają użyczone leasingobiorcy na podstawie umowy leasingu. Jest to sposób na szybkie uwolnienie gotówki, którą można zainwestować w rozwój firmy. Na koniec umowy leasingowej, przedsiębiorca ma szansę z powrotem wykupić dobra przekazane firmie leasingowej.

Jestesmy pomocni

Uzupełnij formularz z danymi, a my przygotujemy dla Ciebie gotowy wniosek do podpisania.

Złóz wniosek
Zamów bezpłatną konsultacje

Znajdziemy Rozwiązanie Dla Ciebie