NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pozwala na ochronę finansową w sytuacjach będących skutkiem niespodziewanych wydarzeń. Z polisy wypłacane są odszkodowania, gdy na przykład nasz stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Dzięki NNW możemy liczyć na odszkodowanie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu czy zwrot kosztów leczenia. Polisy można rozszerzać o dodatkową ochronę, np. obejmującą uprawianie sportu. Jej zakres zależy po prostu od Twoich potrzeb – po ich określeniu wybierzemy najbardziej dopasowaną propozycję, skrupulatnie porównując oferty towarzystw ubezpieczeniowych.

ubezpieczeni NNW
SPRAWDŹ nasze realizacje SPRAWDŹ możliwości finansowania
Wykorzystujemy pliki cookie. Zobacz jak