Leasing

Alternatywą dla kredytu jest leasing – sposób finansowania mający znamiona zarówno pożyczki jak i wynajmu. Nabyte w leasingu pojazdy, urządzenia czy specjalistyczne maszyny, użyczane są leasingobiorcy w określonym czasie, w zamian za spłacanie rat leasingowych. Po uiszczeniu ostatniej raty, leasingobiorca ma możliwość wykupienia sprzętu na własność.

leasing

LEASING NA START DZIAŁALNOŚCI

Dostępny jest dla firm już od pierwszego dnia ich działalności. W leasing można wziąć głównie środki transportu oraz popularne urządzenia.

LEASING OPERACYJNY

W przypadku leasingu operacyjnego, amortyzacja środka trwałego pozostaje po stronie leasingodawcy, natomiast raty można w całości potraktować jako koszt uzyskania przychodu. Jeśli wybierzemy tę formę finansowania, musimy mieć na uwadze, iż VAT płacić będziemy z każdą ratą. Umowę leasingową na pojazdy zawiera się na minimum dwa lata. Czas trwania umowy jest dłuższy, gdy bierzemy w leasing maszyny czy urządzenia. Ta forma leasingu jest wybierana przez klientów najczęściej.

LEASING FINANSOWY

W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, to leasingobiorca dokonuje amortyzacji środka trwałego. Z kolei kosztem uzyskania przychodu może być tylko część odsetkowa raty leasingowej. Część kapitałowa raty rozliczana jest w ramach amortyzacji. Podatek VAT od rat płatny jest z góry za cały czas trwania leasingu. Dzięki „przerzuceniu” kosztów amortyzacji na leasingobiorcę, okres, na który podpisujemy umowę na zakup maszyn czy urządzeń, może być krótszy niż w przypadku leasingu operacyjnego.

LEASING ZWROTNY

Proces w którym część majątku trwałego firmy zostaje odsprzedana leasingodawcy. Wykupione środki trwałe zostają użyczone leasingobiorcy na podstawie umowy leasingu. Jest to sposób na szybkie uwolnienie gotówki, którą można zainwestować w rozwój firmy. Na koniec umowy leasingowej, przedsiębiorca ma szansę z powrotem wykupić dobra przekazane firmie leasingowej.

SPRAWDŹ nasze realizacje SPRAWDŹ możliwości finansowania
Wykorzystujemy pliki cookie. Zobacz jak